Kretsprogram & Tävlingar


Kretsprogram 2023


Kretsmästerskap

Efterhand som kretsens klubbars inbjudningar kommer in, läggs dom upp här.

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November


Tävlingar


Kommande tävlingar


Genomförda tävlingar